راهنمای نویسندگان

مقالات مورد پذیرش در نشریه علوم و فنون شیلات:

1- مقالات پژوهشی اصیل
این مقالات حاصل فعالیت پژوهشی نویسندگان مقاله هستند و در آنها فرآیند تحلیلی روی داده‌ها انجام شده و صرفاً توصیفی نیستند. بخش‌های این مقالات شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش‌‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری است. حداکثر تعداد کلمات در این مقالات 4000 کلمه، حداکثر تعداد جداول و اشکال در مجموع هشت عدد و حداکثر تعداد منابع 40 عدد است.

2- مقالات پژوهشی کوتاه
مقالات پژوهشی کوتاه، مقالاتی هستند که یافته جدیدی را در مورد موضوعاتی ارایه می‌دهند که پیشینه پژوهشی اندکی در مورد آنها موجود باشد. جنبه نوآوری این مقالات بسیار حائز اهمیت است و صرف اندازه کوتاه مقاله نمی‌تواند آن را در زمره این گونه مقالات قرار دهد. شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش‌‌ها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری است. حداکثر تعداد کلمات در این مقالات 2000 کلمه، حداکثر تعداد جداول و اشکال در مجموع چهار عدد و حداکثر تعداد منابع 20 عدد است.

 3- مقالات مروری
مقالات مروری بایستی از طرف افراد صاحب‌نظر ارائه شوند که حداقل پنج مقاله در مجلات معتبر در آن زمینه دارند. این مقالات باید بررسی جامعی روی موضوع ارائه دهند انجام شده باشد. بخش‌های این مقالات شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش‌‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری است. حداکثر تعداد کلمات در این مقالات 6000 کلمه، حداکثر تعداد جداول و اشکال در مجموع هشت عدد و حداکثر تعداد منابع 60 عدد است.

روند ارسال، بررسی و اصلاح مقالات
کلیه مراحل ارسال، داوری، ویرایش و چاپ مقالات در نشریه علوم و فنون شیلات رایگان است. مقالات ابتدا برای صحت انطباق موضوعی با نشریه، برخورداری از کیفیت لازم و نیز همپوشانی با مقالات دیگر چاپ شده در نشریات مختلف داخلی و خارجی، توسط سردبیر مورد بررسی قرار می‌گیرند. در صورت تایید، قالب و ساختار مقالات در دفتر نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرد که باید مطابق با قالب پیشنهادی نشریه باشد. پس از تایید در این مرحله، مقاله توسط سردبیر به داوری ارسال می‌گردد. روند داوری به صورت دو سو ناشناس است. با اخذ حداقل دو جواب داوری، مقاله برای اصلاح به نویسندگان ارسال می‌شود. نویسندگان حداکثر ۳۰ روز  فرصت دارند که مقاله را براساس نظر سردبیر و داوران اصلاح کرده و به همراه بخش پاسخ به نظرات داوران که در ابتدای مقاله اصلاح شده قرار داده می‌شود، به نشریه ارسال نمایند. در بخش پاسخ به نظرات داوران باید به تک‌تک مواردی که سردبیر و داوران محترم اشاره نموده‌اند،  با ذکر بخش مقاله و سطر مورد نظر پاسخ داده شود. همچنین تغییرات ایجاد شده در متن مقاله باید به صورت هایلایت شده با رنگ زرد مشخص شده باشند. در صورت پذیرش قطعی مقاله، نویسندگان هفت روز فرصت خواهند داشت تا ایرادات ویرایشی مقاله را اصلاح نمایند. 
 
 دستورالعمل نگارش مقاله
مقالات ارسالی باید را به صورت تک‌ستونی و طبق فایل الگویی مقالات، که در سایت نشریه موجود است، آماده شوند. اندازه و نوع قلم مورد استفاده در این فایل الگو مشخص شده است. همچنین سطر‌ها از ابتدا تا انتهای مقاله باید به صورت پیوسته شماره‌گذاری شوند. 
هر مقاله شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش‌‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد. بعد از بخش نتیجه‌گیری و قبل از منابع در تمامی مقالات باید دارای پنج بخش تشکر و قدردانی، تاییدیه‌های اخلاقی، تعارض منافع، سهم نویسندگان و منابع مالی باشند. در صورتی که موردی برای ارایه در هر بخش وجود نداشته باشد، نویسندگان موظف هستند عبارت، موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است، را قید نمایند.
چکیده (حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه) تا حد ممکن با زبان ساده و روا نوشته شود. این بخش باید با تأکید بر اهداف، روش کار، نتایج و بحث مقاله نوشته شده و با یک نتیجه‌گیری کلی به اتمام برسد. نویسندگان محترم باید از ذکر نتایج آزمون‌های آماری مانند P< 0.05 و نیز معادل انگلیسی کلمات در چکیده پرهیز کنند. تطبیق چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است. تعداد کلیدواژه­های فارسی و انگلیسی نیز حداقل ۳ و حداکثر ۶ کلمه می باشد. معادل‌های انگلیسی کلمات باید فقط یک بار در اولین مشاهده در متن، در داخل پرانتز و در متن اصلی نوشته شوند. اشکال و جداول باید در متن اصلی مقاله جایگذاری شده و دارای ارجاع در متن مقاله باشند. توجه داشته باشید که توضیحات هر شکل، جدول و یا نمودار باید به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به متن مقاله بازگوکننده محتویات آن باشد.

منابع
برای ارجاع باید از سیستم ونکوور (Vancouver)  استفاده شود. منابع در قسمت فهرست منابع براساس ترتیب استفاده در متن طبقه­بندی گردیده و به ترتیب شمار­ه­گذاری می‌شوند. در متن، عدد مربوط به منبع مورد نظر باید در داخل [...] آورده شود. در صورتی که در یک [...] به بیش از یک منبع ارجاع شود، اعداد باید از راست به چپ و از کوچک به بزرگ مرتب شوند. کليه منابع ذکر شده، بايد در متن مقاله مورد اشاره قرار گیرند. توصیه می‌گردد که به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل در ارجاع‌دهی از نرم افزارهای ارجاع دهی مخصوصا مندلی استفاده گردد.
توجه داشته باشید که تمام منابع فارسی نیز به ‌طور دقیق به زبان انگلیسی ترجمه شود. در این حالت لازم است در پایان هر منبع ترجمه ‌شده واژه (in Persian) نوشته شود.
تنها منابع معتبر قابل استناد در نگارش مقالات این نشریه منابعی هستند که محتوای آنها داوری ‌همتراز‌ شده باشد. به این ترتیب مطالب ارایه‌ شده در کنفرانس‌ها، پایان‌نامه یا رساله دانشجویی، منابع معتبر برای ارجاع به شمار نمی‌آیند. ضروری است نویسندگان محترم با توجه به موضوع انتخابی مقالات خود، از حداقل دو مقاله منتشر شده در نشریه علوم و فنون شیلات استفاده نموده و در بخش منابع به آن‌ها ارجاع نمایند.

 فرم تعهدنامه نویسندگان 
 تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد. اگر در هر مرحله ای مشخص گردد که این تعهد به درستی انجام نشده است، نشریه می‌تواند بدون اطلاع‌رسانی، مقاله را از روند بررسی خارج نماید.

   ضوابط اخلاقی و حقوق مادی چاپ مقالات در نشریه
 ضوابط اخلاق نشر مبتنی بر دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر دانشگاه تربیت مدرس است. مقالات ارسالی از طرف نویسندگان نباید مشمول انتشار تکراری یا سرقت علمی- ادبی شوند و بر این مساله نیز در تعهدنامه نویسندگان مقالات تاکید شده است. در ارجاع به منابع دیگر نباید عین متن مورد استفاده قرار گیرد و باید نقل به مضمون شود. هرگونه استفاده از متن، داده‌ها و تحلیل‌های منابع دیگر که شائبه دستبرد بدون ایجاد تغییرات کافی را ایجاد نماید مشمول سرقت علمی- ادبی است و این مساله شامل مقالات دیگر خود نویسندگتن نیز می‌شود. حتی اگر از پژوهشی واحد و از داده‌های مشابه، چندین مقاله استخراج شده باشد، متن و منابع مورد استفاده نمی‌توانند کاملاً یکسان باشند. در صورتی که سرقت علمی- ادبی توسط نویسندگان توسط سردبیر محرز شود با ایشان طبق دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر برخورد خواهد شد. جریمه این عمل از تذکر شفاهی تا اطلاع به سازمان مربوطه نویسندگان و ارگان‌های تصمیم‌گیر نشریات پژوهشی متغیر است.
تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد. نویسندگان تمامی حقوق مادی ناشی از انتشار مقاله (نه حقوق مادی ناشی از محتوای مقاله) را به نشریه واگذار می‌نمایند و نشریه در فروش نسخه‌های کاغذی به هر تعداد، انتشار و فروش الکترونیک مقاله در سایت نشریه و انتشار الکترونیک مقاله در نمایه‌های مختلف اختیار تام دارد و حقوق مادی حاصل از آن منحصراً در اختیار نشریه است.
تمامی نویسندگان مقالات موظف به رعایت پروتکل‌های اخلاق پژوهش طی کلیه مراحل انجام پژوهش هستند و می‌بایست کلیه تاییدیه‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام هر پژوهش را اخذ نموده و در هنگام ارسال مقاله در اختیار نشریه قرار دهند. همچنین، اعلام تمامی منابع مالی مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعارض منافع احتمالی نویسندگان الزامی است. ضوابط اخلاق پژوهش انتشارات پژوهشی آفرند مبتنی بر دستورالعمل کمیته اخلاق نشر در مورد تعامل موسسات پژوهشی و نشریات در زمینه صداقت در پژوهش است (http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity)   ذکر نام و مشخصات پروتکل‌های مورد استناد برای رعایت حقوق انسان‌ها و حیوانات در مقالاتی که مشمول استفاده از نمونه‌های انسانی و حیوانی برای انجام آزمایشات هستند، الزامی است. نشریه علوم و فنون شیلات در زمینه رعایت حقوق حیوانات از بیانیه استفاده از حیوانات در تحقیقات زیست‌پزشکی http://www.wma.net/en/ که توسط انجمن جهانی پزشکی (WMA) منتشر شده تبعیت می‌کند. نشریه علوم و فنون شیلات دارای دسترسی آزاد تحت گواهینامه عمومی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International   است.

نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را در قالب این فرمت آماده و ارسال فرمایید.