راهنمای نویسندگان

مقالات مورد پذیرش در نشریه علوم و فنون شیلات :

۱- مقالات پژوهشی اصیل
این مقالات حاصل فعالیت پژوهشی نویسنده(گان) هستند و در آنها فرآیند تحلیلی روی داده‌ها انجام شده و صرفاً توصیفی نیستند. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، مواد و روش­‌ها، یافته‌ها (با حداکثر ۴ نمودار)، بحث و در نهایت نتیجه­‌گیری است (۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه؛ ۲۵ تا ۴۰منبع).

۲-  مقالات پژوهشی کوتاه
مقالات پژوهشی در حوزه‌های نوین که دستاورد جدیدی را ارایه داده و پیشینه کمی در ادبیات موضوع مورد نظر دارند. جنبه نوآوری این مقالات بسیار حایز اهمیت است و صرف اندازه کوتاه مقاله نمی‌تواند آن را در زمره این گونه مقالات قرار دهد. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، مواد و روش­‌ها، یافته‌ها (با حداکثر ۲ نمودار)، جنبه‌های نوآوری و نتیجه‌‌گیری است (۱۵۰۰تا ۲۰۰۰ کلمه؛ ۱۰ تا ۱۵منبع).
 
۳- مقالات مروری
مقالات مروری با ساختار پژوهشی که توسط نویسنده(گان) صاحب‌نظر در حوزه مورد نظر نوشته می‌شود. مواد مورد استفاده در این مقالات، سایر مقالات پژوهشی در حوزه موضوعی مورد نظر است که باید بررسی جامعی روی آنها انجام شده باشد. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، اطلاعات و روش‌­ها، یافته‌ها (با حداکثر ۱ نمودار)، بحث و در نهایت نتیجه­‌گیری است (۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه؛ ۵۰ تا ۶۰ منبع که حداقل ۵ عنوان آن مقالات پژوهشی اصیل خود نویسنده باشد).
 
روند ارسال و بررسی مقالات
- کلیه مراحل ارسال، داوری، ویرایش و چاپ مقالات در نشریه علوم و فنون شیلات رایگان است.
- تمام مراحل ارسال، بررسی و پذیرش مقاله در نشریه علوم و فنون شیلات به صورت الکترونیک صورت می­گیرد که مستلزم ثبت‌نام در سایت است.
- مقالات رسیده ابتدا برای صحت انطباق موضوعی با نشریه و برخورداری از حداقل کیفی مورد نظر نشریه توسط سردبیر مورد بررسی قرار می‌گیرند.
- در صورت انطباق، قالب و ساختار مقالات مورد بررسی قرار می‌گیرد که باید مطابق با قالب پیشنهادی نشریه باشد. پس از تایید در این مرحله، مقاله به داوران ارسال می‌گردد.
- پس از تعیین داوران توسط سردبیر، با اخذ حداقل ۲ جواب داوری، مقاله برای اصلاح به نویسندگان ارسال می‌شود. نویسندگان حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند که مقاله را براساس نظر داوران اصلاح کرده و ارسال نمایند.
- در صورت پذیرش قطعی مقاله، نویسنده(گان) برای رفع ایرادات احتمالی با ویراستاران همکاری می‌کنند. پس از تکمیل ویرایش و قبل از صفحه‌بندی، نسخه نهایی به تایید نویسنده مسول مقاله می‌رسد.

 
دستورالعمل نگارش مقاله
فایل مقاله را به صورت تک‌ستونی، در کاغذ  با فواصل مساوی ۳ سانتیمتر از بالا، پایین، چپ و راست،  با فونت فارسی B Mitra (اندازه ۱۲) و فونت انگلیسیTimes New Roman (اندازه ۱۱) و با فاصله خطوط ۵/۱ واحد تنظیم نمایید. تمام سطر‌ها از ابتدا تا انتهای مقاله باید به صورت پیوسته (Continuous) شماره‌گذاری شوند.
 
تمامی مقالات ارسال به نشریه باید دارای بخش های زیر باشند:
الف) صفحه اول-عنوان مقاله به همراه نام و مشخصات نویسندگان (فارسی و انگلیسی)
در صفحه اول باید ابتدا عنوان فارسی و سپس مشخصات کلیه نویسندگان به ترتیب درج نام در مقاله نوشته شود.
- مشخصات هر نویسنده زیر نام و نام خانوادگی آن نوشته می شود.
- نویسنده مسئول با علامت (*)  بر روی نام خانوادگی آن مشخص می شود.
-  برای نویسنده مسئول باید نام، نام­‌خانوادگی، آخرین مدرک اخذشده و رشته تحصیلی، وابستگی سازمانی ( نام گروه آموزشی، نام بخش/مرکز تحقیقاتی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/پژوهشگاه، شهر، کشور)، شماره تماس و آدرس پستی و پست الکترونیک (ترجیحا دانشگاهی) مشخص شده باشد.
-  برای سایر نویسندگان باید نام، نام­‌خانوادگی، آخرین مدرک اخذشده و رشته تحصیلی، وابستگی سازمانی  و پست الکترونیک (ترجیحا دانشگاهی) مشخص شده باشد.

- توجه به این نکته ضروری است که در صفحه اول و زیر بخش عنوان و مشخصات نویسندگان که به فارسی نوشته شده، عنوان مقاله و مشخصات تمام نویسندگان باید به انگلیسی هم باید نوشته شود.
ب) چکیده فارسی و چکیده انگلیسی
چکیده باید حداقل شامل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد. همچنین چکیده خود باید دارای بخش‌های  اهداف (Aims) ، روش­‌ها (Methods) ، یافته‌ ها (Findings) و نتیجه­‌گیری (Conclusion)  باشد. تعداد کلیدواژه­های فارسی و انگلیسی حداقل ۳ و حداکثر ۶ کلمه می باشد.
در صفحه چکیده باید ابتدا چکیده و کلیدواژه‌های فارسی و سپس چکیده و کلیدواژه­‌های انگلیسی نوشته شود.
ج) متن اصلی
متن اصلی مقاله دارای بخش‌های زیر است:
مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته ها، بحث و در پایان بخش نتیجه‌گیری است.
بعد از بخش نتیجه‌گیری و قبل از منابع تمامی مقالات باید در انتهای خود دارای ۵ بخش تشکر و قدردانی، تاییدیه‌های اخلاقی، تعارض منافع، سهم نویسندگان در مقاله و منابع مالی/حمایت‌ها باشند. در صورتی که موردی برای ارایه در هر بخش وجود ندارد از عبارتموردی توسط نویسندگان گزارش نشده است استفاده نمایید.
- در متن اصلی مقاله باید از آوردن پانویس خودداری شود. تنها موردی که پانویس می‌تواند ارایه شود زمانی است که مطلبی بیش از ۵۰۰ کلمه از منبعی نقل شده باشد که در این مورد باید در پانویس به منبع اشاره شود.
- در متن مقاله از آوردن هرگونه شکل، جدول یا نمودار خودداری کنید و فقط در مکان­هایی که باید هرکدام از موارد فوق قرار گیرند، شماره آن (مثلاً شکل
۲، جدول ۴ یا نمودار ۱)، به‌صورت وسط­چین، داخل پرانتز، با یک خط فاصله از متون بالا و پایین آورده شود. اشکال، جداول و یا نمودارها در انتهای مقاله و هرکدام در صفحات مجزا آورده شوند و حتماً شماره و توضیح (همانند آنچه که در متن مقاله نوشته شده است) داشته باشند. توجه داشته باشید که توضیحات هر شکل، جدول و یا نمودار باید به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به متن مقاله بازگوکننده محتویات آن باشد.
- در مواردی که کلمه غیرفارسی معادل رایجی در زبان فارسی ندارد، همان کلمه با حروف فارسی آوانویسی شود. در هر جای متن که لازم به نظر می­رسد، معادل غیرفارسی کلمه فارسی در همان محل و داخل پرانتز آورده شود. بدیهی است که معادل غیرفارسی یک کلمه­ مشخص، فقط یک­بار و در اولین مورد استفاده کلمه فارسی آن نوشته می­شود.

د) منابع
برای ارجاع به منبع متن باید از سیستم ونکوور (Vancouver)  (ارجاع دهی عددی در متن) استفاده شود. منابع در قسمت فهرست منابع  براساس ترتیب استفاده در متن طبقه­بندی گردیده و به ترتیب شمار­ه­گذاری شوند. در متن، عدد مربوط به منبع مورد نظر در داخل [...] آورده شود. در صورتی که در یک [...] به بیش از یک منبع ارجاع شود اعداد باید از راست به چپ و از کوچک به بزرگ مرتب شده و با ویرگول از هم جدا شوند [۸، ۱۲، ۲۵]. اگر چند منبع مورد استناد متوالی باشند با خط تیره از هم جدا می‌شوند [۸، ۱۲، ۲۵-۲۴، ۳۲]. توجه داشته باشید که متون فارسی که در متن به انها استناد می شود باید در قسمت منابع به انگلیسی ترجمه شوند. تنها منابع معتبر قابل استناد در نگارش مقالات پژوهشی منابعی هستند که محتوای آنها داوری‌همتراز‌شده باشد. به این ترتیب مطالب ارایه‌شده در کنفرانس‌ها، پایان‌نامه یا رساله دانشجویی منابع معتبر نیستند.
 
مثال در مورد نوشتن منابع (ارجاع به روش سیستم ونکوور)

Pratama RI, Lana AP, Rostini I, Rizal A. Composition of volatile flavor compounds from mackerel head broth and mackerel bone broth, Scomberomorus commerson (Lacepède, ۱۸۰۰). World News of Natural Sciences. ۲۰۱۹;۲۵:۱۹۹-۲۱۹.

- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه نویسندگان توسط همه نویسندگان الزامی است.
 
- تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که "مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد و نویسندگان در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار موظف به همکاری با ویراستاران نشریه تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله هستند".
 
اصلاح مقالات و پاسخ به داروان
 نویسنده(گان) پس از دریافت نظرات داوران محترم بایستی نامه ای با عنوان "پاسخ به نظرات داوران" آماده کنند و به تک تک مواردی که داوران اشاره کرده اند  با ذکر بخش مقاله و سطر مورد نظر پاسخ دهند. ضمنا تغییرات ایجاد شده در متن مقاله باید به صورت هایلایت شده مشخص شده باشند.
 
ضوابط اخلاقی و حقوق مادی  چاپ مقالات در نشریه
- ضوابط اخلاق نشر مبتنی بر دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر دانشگاه تربیت مدرس است.
مقالات ارسالی از طرف نویسندگان نباید مشمول "انتشار تکراری" یا "سرقت علمی- ادبی" شوند و بر این مساله نیز در "تعهدنامه نویسندگان مقالات" تاکید شده است. در ارجاع به منابع دیگر نباید عین متن مورد استفاده قرار گیرد و باید نقل به مضمون شود. هرگونه استفاده از متن، داده‌ها و تحلیل‌های منابع دیگر که شائبه دستبرد بدون ایجاد تغییرات کافی را ایجاد نماید مشمول سرقت علمی- ادبی است و این مساله شامل مقالات دیگر خود نویسنده(گان) نیز می‌شود. حتی اگر از پژوهشی واحد، چندین مقاله استخراج شده باشد، متن و منابع مورد استفاده نمی‌توانند کاملاً یکسان باشند و از داده‌های مشابه در مقاله استفاده شود. در صورتی که انجام سرقت علمی- ادبی توسط نویسنده(گان) توسط سردبیر محرز شود با ایشان طبق دستورالعمل‌های "کمیته اخلاق نشر" برخورد خواهد شد. جریمه این عمل از تذکر شفاهی تا اطلاع به سازمان مربوطه نویسندگان و ارگان‌های تصمیم‌گیر نشریات پژوهشی متغیر است.
- تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را امضا نمایند. با امضای این فرم، نویسندگان متعهد می‌شوند که "مقاله ارسالی در هیچ نشریه‌ای در حال بررسی نیست و به چاپ نرسیده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد و نویسندگان در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار موظف به همکاری با ویراستاران نشریه تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله هستند".

- نویسنده(گان) تمامی حقوق مادی ناشی از انتشار مقاله (نه حقوق مادی ناشی از محتوای مقاله) را به نشریه واگذار می‌نمایند و نشریه در فروش نسخه‌های کاغذی به هر تعداد، انتشار و فروش الکترونیک مقاله در سایت نشریه و انتشار الکترونیک مقاله در نمایه‌های مختلف اختیار تام دارد و حقوق مادی حاصل از آن منحصراً در اختیار نشریه است. تمامی نویسنده‌(گان) با امضای "تعهدنامه نویسندگان مقالاتبر این حق نشریه صحه می‌گذارند
- تمامی نویسنده(گان) مقالات موظف به رعایت "پروتکل‌های اخلاق پژوهش" طی کلیه مراحل انجام پژوهش هستند و می‌بایست کلیه تاییدیه‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام هر پژوهش را اخذ نموده و در هنگام ارسال مقاله در اختیار نشریه قرار دهند. همچنین، اعلام تمامی منابع مالی مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعارض منافع احتمالی نویسنده(گان) الزامی است. ضوابط اخلاق پژوهش انتشارات پژوهشی آفرند مبتنی بر "دستورالعمل کمیته اخلاق نشر در مورد تعامل موسسات پژوهشی و نشریات در زمینه صداقت در پژوهش است.
 (http://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cooperation-between-research-institutions-and-journals-research-integrity) 
- ذکر نام و مشخصات پروتکل‌های مورد استناد برای رعایت حقوق انسان‌ها و حیوانات در مقالاتی که مشمول استفاده از نمونه‌های انسانی و حیوانی برای انجام آزمایشات هستند، الزامی است. نشریه علوم و فنون شیلات
در زمینه رعایت حقوق حیوانات از بیانیه استفاده از حیوانات در تحقیقات زیست‌پزشکی
(http://www.wma.net/en/۳۰publications/۱۰policies/a۱۸/)
که توسط انجمن جهانی پزشکی (WMA) منتشر شده تبعیت می‌کند.
- نشریه علوم و فنون شیلات دارای دسترسی آزاد تحت گواهینامه عمومی زیر است:
Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International