دوره 3، شماره 4 - ( 1393 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 29-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانش آموخته دکتری،گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور
2- استاد، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور
3- دانشیار ، گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور
4- استاد، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده:   (12139 مشاهده)
 اثر ترکیبی مقادیرمختلف اسیدهای چرب ضروری امگا 3HUFA (DHA, C22:6n-3 و EPA, C20:5n-3) وویتامین  Eجیره بر شاخص‌های رشد (وزن نهایی، ضریب  رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی) و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک (هماتوکریت، میزان چربی‌ها  و لیپوپروتئین‌های پلاسما)، در بچه ‌ماهی نورس ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius) بررسی شد. ابتدا شش جیره با سه مقدار مختلف از اسیدهای چرب امگا 3DHA)  و EPA) به نسبت 1 به 0/5 (پایین)، 2 به 1 (متوسط) و 4 به 2 (بالا) درصد و هریک ازاین مقادیر با یکی از سطوح 300 (پایین) و 1000 (بالا) میلی‌گرم ویتامین E درکیلوگرم جیره تهیه شد (به‌ ترتیب LL،LH،ML،MH،HL  و ­HH). بچه‌ماهینورس (25±600 میلی‌گرم) به‌طور تصادفی در تانک‌های پرورشی تقسیم و به مدت 10 هفته با هر یک ازجیره‌ها تغذیه شدند. نتایج  نشان داد ضریب نرخ رشد ویژه و میانگین وزن نهایی به‌طورمعناداری در تیمار MH و HH نسبت به دیگر تیمارها بالاتر است (P<0/05). شاخص‌های سلامتی مانند درصد هماتوکریت تغییرات معناداری نداشتند، با این حال، چربی‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسما به میزان بیشتری تحت تأثیر اسیدهای چرب امگا 3 HUFA جیره قرارگرفتند و ویتامین Eو اثر  متقابل ویتامینE واسیدهای چرب تأثیر اندکی بر این شاخص‌ها نشان دادند. در مجموع، نتایج نشان داد وقتی سطح مناسبی از ویتامین Eدر جیره باشد، افزایش امگا 3 HUFAمی‌تواند موجب بهبود عملکرد رشد و بهبود شرایط فیزیولوژیک این ماهی در این مرحله از رشد گردد.
متن کامل [PDF 871 kb]   (6188 دریافت)    

دریافت: 1393/3/18 | انتشار: 1393/12/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.