دوره 1، شماره 2 - ( 1398 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

اولویت‌های راهبردی توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان خور و بیابانک اصفهان


ص. 76-69
چکیده (7586 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1350 دریافت)


ارایه الگوی بهینه توسعه فضایی مناطق نمونه گردشگری در استان تهران با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره TOPSIS


ص. 82-77
چکیده (7727 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1183 دریافت)


تحلیلی بر آمایش نشانه‌های هویتی در فضاهای شهری


ص. 89-83
چکیده (9746 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1765 دریافت)


اثر شناوری‌ جمعیت بر شكاف جمعیتی روز و شب كلان‌شهر تهران


ص. 96-91
چکیده (8130 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1439 دریافت)


راهبردهای آمایش مناطق مرزی در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ص. 104-97
چکیده (7371 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1244 دریافت)


تبیین رویکردهای غالب در جغرافیای انتخابات


ص. 116-105
چکیده (8636 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1341 دریافت)


بنیادهای بی‌عدالتی فضایی در ایران


ص. 127-117
چکیده (9536 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1578 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS

Total PDF Pages: 58