تماس با ما

 اطلاعات تماس با دفتر نشریه
نام سردبیریار تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر مصطفی قادری حاجت ۰۲۱-۸۲۸۸۴۶۸۹ psp@modares.ac.ir